Advisering en uitvoering personeelsbeleid

QWL Mens & Organisatie ontwikkelt en implementeert het HRM beleid, aansluitend op de ambitie, doelstellingen en prioriteiten van uw organisatie.
Een parttime of fulltime HRM Professional adviseert, ondersteunt en begeleidt het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid op het gebied van:

Instroom
     - werving & selectie
     - arbeidsovereenkomsten
     - introductie

Doorstroom
     - arbeidsvoorwaarden
     - functiewaardering
     - beloning
     - coaching
     - mediation en conflicthantering
     - loopbaanontwikkeling
     - ziekteverzuimbegeleiding
     - veranderingsprocessen

Uitstroom
     - dossieropbouw
     - begeleiding uitstroom en ontslag
     - pensionering