Reorganisatie

Ondersteuning aan organisaties
QWL Mens & Organisatie kan organisaties ondersteuning bieden om een reorganisatieproces zorgvuldig en efficiënt uit te voeren, in de vorm van: • adviseren over de haalbaarheid van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

        • opstellen van een Plan van Aanpak
        • berekenen financiële consequenties en afvloeiingsregelingen
        • opstellen van een Sociaal Plan
        • bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van het "afspiegelingsbeginsel"
        • aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV Werkbedrijf
        • mediation
        • opstellen van beëindigingovereenkomsten

Ondersteuning aan werknemers (particulieren) bij ontslag
U ontvangt van uw werkgever een voorstel voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een ontslagaanvraag of een voorstel voor outplacement. Als werknemer wordt u geconfronteerd met een enorme "papierwinkel". Terwijl u nog volop uw emoties aan het verwerken bent, dient u een (schriftelijke) reactie te geven aan uw werkgever of u te verweren in deze ontslagprocedure.
QWL Mens & Organisatie kan u ondersteuning bieden in de vorm van: • het beoordelen van (concept) beëindigingovereenkomsten

        • adviseren ten aanzien van rechten en plichten binnen de kaders van het Nederlands Recht,
          de CAO en de arbeidsovereenkomst
        • het bijstaan tijdens gesprekken met de werkgever
        • schriftelijk bevestigen van gemaakte afspraken met werkgever
        • ondersteuning bieden tijdens de ontslagprocedure, door middel van correspondentie en
          verweer naar werkgever of UWV
        • adviseren en verwijzen naar overige instanties QWL Mens & Organisatie reageert en handelt snel.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en gunstige tarieven voor deze ondersteuning.