QWL Mens & Organisatie Uw partner voor HRM oplossingen
   
Werkwijze

Persoonlijke betrokkenheid
Samenwerking met QWL Mens & Organisatie biedt de mogelijkheid de benodigde ondersteuning onder te brengen bij één partner, waardoor QWL Mens & Organisatie sparring partner wordt voor het management en aanspreekpunt is voor uw medewerkers. QWL Mens & Organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en een vlotte en resultaatgerichte werkwijze.

Deskundigheid
Personeelmanagement is mensenwerk! Mensenwerk is de deskundigheid van QWL Mens & Organisatie. QWL Mens & Organisatie beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van personeel, management en organisatie, waardoor snelheid en efficiëncy mogelijk is.

Maatwerk en Flexibiliteit
QWL Mens & Organisatie biedt maatwerk op het brede terrein van personeelsmanagement, afgestemd op de specifieke eisen van uw organisatie. De opdrachtgever behoudt de flexibiliteit om uren in te lenen daar waar nodig is en bindt zich niet door langlopende contracten.
Quality in Working Life